Leading the world and advocating national spirit
  • list_banner

לחברה מרכז הנדסה וטכנולוגיה פרובינציאלי והיא מצוידת במגוון ציוד בדיקה ואיתור לבדיקות מחקר ופיתוח מוצרים. כמו כן, מספר מוצרים של החברה דורגו כמוצרי היי-טק במחוז ג'יאנגסו, והחברה בעלת יותר מ-80 פטנטים טכניים והיא מניחה מספר פרויקטי מחקר ופיתוח מדעיים וטכנולוגיים מחוזיים ולאומיים.